Co je dobré vědět, než začnete vybírat

bezpečnostní dveře SHERLOCK?

 

Nejdůležitější parametry

 

 


Bezpečnostní třída

Bezpečnostní dveře se testují v akreditovaných zkušebnách. Podle způsobu napadení s předem určenou sadou nářadí a určeného času překonávání bezpečnostních dveří se jednotlivé dveře řadí do bezpečnostních tříd. Výsledkem zkoušky je potvrzená bezpečnostní třída (označení RC z angl. resistance class), která je uvedena v platném certifikátu podle evropské normy ČSN EN 1627.

 

4. bezpečnostní třída

(RC4)

3. bezpečnostní třída

(RC3)

2. bezpečnostní třída

(RC2)

 

 

 

 

 • velmi vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení  
 • předpokládá se útok zkušeného zloděje, který má k dispozici sadu nářadí z nižších bezpečnostních tříd navíc doplněnou o pilu s plátkem na železo, páčidlo s nástavcem 500 mm,  sekeru, těžší kladivo, sekáč, nůžky na plech a malou elektrickou vrtačku se sadou vrtáků
 • velmi vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení
 • vysoký stupeň ochrany
 • odolnost vůči mechanickému napadení - předpokládaný pokus o napadení veden stejně jako u bezpečnostní třídy 2 navíc s použitím delšího šroubováku a páčidla a ruční mechanickou vrtačku
 • vysoká odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení
 • základní stupeň ochrany
 • odolnost vůči
  mechanickému napadení
 • předpokládá se napadení příležitostným zlodějem, který se pokouší rozbít dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním, s použitím jednoduchých nástrojů například šroubováku, kleští, klínu, kladiva, háčku, drátu, pinzety, struny nebo nože
 • základní odolnost vůči statickému a dynamickému zatížení

Protihlukový uzávěr

Udává úroveň v dB, při kterém zvuk (hluk) neprostoupí přes bezpečnostní dveře.

 

43 dB

42 dB

39 dB

37 dB

 

 

 

 

 

 


 Požární odolnost

Vyjadřuje minimální dobu, po kterou bezpečnostní dveře odolávají požáru. Protipožární bezpečnostní dveře zabraňují prostupu horkých plynů, vytvářejí tepelnou bariéru a ochraňují osoby v blízkosti ohně a tepla.

 

60 minut

45 minut

30 minut

 

 

 

 

 • Dveře odolávají
  ohni a tepelnému záření
  po dobu 60 minut
 • Dveře odolávají
  ohni a tepelnému záření
  po dobu 45 minut.
 • Dveře odolávají
  ohni a tepelnému záření
  po dobu 30 minut.

 


Způsobilost dle NBÚ

Termínem technický prostředek se označují mechanické zábranné prostředky, elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů. Celá tato skupina tvoří součást opatření fyzické bezpečnosti mající zabránit nebo ztížit neoprávněné osobě v přístupu k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat.

Hodnocení technického prostředku se provádí na základě přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Certifikát udává potvrzení o ověření způsobilosti technického prostředku:

 

TYP 4

TYP 3

TYP 2

 

 

 

 

 • bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=4, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 4 podle normy ČSN EN 1627

 • bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=3, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN EN 1627
 • bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3=2, okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy 2 podle normy ČSN EN 1                                                                                                                                                                                                   

 


Uzamykací čepy

Uzamykací čepy slouží k zajištění dveří v bezpečnostní zárubni. Jejich počet je sice podstatný, avšak nikoliv rozhodující. Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitějším parametrem bezpečnostní třída.                                                                                              

 

Pasivní uzamykací čepy

Aktivní uzamykací čepy

 

 

 

 • vysunuté a pevně uchycené v ocelové konstrukci dveří zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

 • vysunovatelné, ovládané zadlabacím zámkem, zabraňují vysazení dveří ze závěsů, vypáčení a vytlačení ze zárubně

 


Doplňky

Doplňky, které zvyšují zabezpečení dveří, jsou nezbytnou součástí v případě, že chcete dosáhnout skutečně maximálního stupně bezpečnosti.  

Bezpečnostní zárubeň

Bezpečnostní kování

Bezpečnostní zámková cylindrická vložka

 

 

 

 

 • Nevyhnutelná součást bezpečnostních dveří. Je několikanásobně zesílená v zámkové části a v nejčastěji napadaných místech, znemožňuje roztáhnutí, rozlomení a tím vypáčení dveří.

 • Certifikované bezpečnostní kování s překrytím chrání cylindrickou bezpečnostní vložku proti odvrtání a vylomení. Volbu kování je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou nebo vyšší bezpečnostní třídu deklarovanou u bezpečnostních dveří. Také ne u všech typů bezpečnostních dveří lze použít například rozetové kování.
 • Bezpečnostní vložky jsou odolné vůči odvrtání, vyhmatání a nedestruktivní metodě (někdy nazývaná také jako SG-metoda). Volbu vložky je nutné přizpůsobit bezpečnostní třídě vybraných dveří - zvolit si stejnou anebo vyšší bezpečnostní třídu, než která je deklarována u bezpečnostních dveří.                                                        

  • Šíře
 • 80
od nejlevnějšího od nejdražšího

Bezpečnostní dveře Sherlock: 35x   242,- až 45 321,-

 

Nemáte čas studovat parametry nebo rozměry?

Nevadí. Svěřte se bezplatně do rukou našich odborníků a popište, co potřebujete zabezpečit.
Vytvoříme pro vás řešení na míru.
 
Dotazník
Jméno:

Telefon:

E-mail:

Popis:

 

 


 

Centrum zabezpečení:     233 310 310       shop4lock.cz